Nadleśnictwo Nowe Ramuki

biotope
01.06.2014

Inwentaryzacja flory i zbiorowisk roślinnych „Bagien Ramuckich”, położonych w obszarze o znaczeniu dla Wspólnoty „Ostoja Napiwodzko-Ramucka” PLH280052 (województwo warmińsko-mazurskie) oraz prognoza zmian sukcesyjnych roślinności w wyniku realizacji inwestycji polegającej na podpiętrzeniu wód w obszarze.