Nieruchomości pokryte roślinnością leśną przy ulicy Uniwersytetu Poznańskiego w Poznaniu

kreacja
10.02.2024

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na przywrócenia nieruchomości nieużytkowanych do użytkowania rolniczego położonych przy ulicy Uniwersytetu Poznańskiego w Poznaniu (województwo wielkopolskie).