Obszar Natura 2000 „Fortyfikacje w Poznaniu”

biotope
11.12.2018

Ekspertyza chiropterologiczna uzupełniająca stanu wiedzy o przedmiotach ochrony w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005 (województwo wielkopolskie). Ekspertyza obejmowała inwentaryzację nietoperzy w ich zimowiskach, a także waloryzację poszczególnych obiektów włączonych do obszaru Natura 2000 pod kątem ich znaczenia dla ochrony lokalnej populacji nocka dużego i mopka zachodniego.