Obszar Natura 2000 „Kiszewo”

biotope
08.08.2017

Drugi rok monitoring stanu populacji i stanu siedliska nocka dużego wykonany w oparciu o metodykę Państwowego Monitoringu Środowiska wraz z uzupełnieniem stanu wiedzy o tym gatunku w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Kiszewo PLH300037 (gmina Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie).