Obszar Natura 2000 „Kiszewo”

biotope
01.06.2015

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Kiszewo” PLH300037 (gmina Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie).