Obszar Natura 2000 „Ostoja Borzyszkowska”

biotope
01.06.2014

Inwentaryzacja flory oraz zbiorowisk roślinnych Jeziora Borzyszkowskiego, położonego w obszarze o znaczeniu dla Wspólnoty „Ostoja Borzyszkowska” PLH220079 (gmina Lipnica, powiat bytowski, województwo pomorskie).