Obszar Natura 2000 „Ostoja Pilska”

biotope
10.04.2018

Monitoring stanu populacji i stanu siedliska nocka dużego, nocka Bechsteina i mopka zachodniego wykonany w oparciu o metodykę Państwowego Monitoringu Środowiska w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Pilska” PLH3000045 (gmina Piła, powiat pilski, województwo wielkopolskie).