Obszar Natura 2000 „Rynna Jezior Obrzańskich”

biotope
11.12.2018

Monitoring stanu populacji i stanu siedliska nocka dużego wykonany w oparciu o metodykę Państwowego Monitoringu Środowiska w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002 (gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie).