Obszar Natura 2000 „Sieraków”

biotope
09.06.2016

Monitoring stanu populacji i stanu siedliska nocka dużego wykonany w oparciu o metodykę Państwowego Monitoringu Środowiska w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty „Sieraków” PLH300013 (gmina Sieraków, powiat międzychodzki, województwo wielkopolskie).