Obszar Natura 2000 „Sieraków”

biotope
08.08.2017

Drugi rok monitoring stanu populacji i stanu siedliska nocka dużego wykonany w oparciu o metodykę Państwowego Monitoringu Środowiska w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Sieraków PLH300013 (gmina Sieraków, powiat międzychodzki, województwo wielkopolskie).