Pałac w Swadzimiu

biotope
01.06.2015

Inwentaryzacja ptaków i nietoperzy w pałacu w Swadzimiu (gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo wielkopolskie) oraz propozycja kompensacji negatywnych skutków jego termomodernizacji na gatunki zwierząt podlegające ochronie prawnej.