Parking dla autobusów w końcowej fazie produkcji na terenie zakładu producenta autobusów, trolejbusów i tramwajów w Bolechowie-Osiedle

biotope
17.06.2021

Ekspertyza herpetologiczna dotycząca zasiedlenia stawu położonego na terenie pod budowę parkingu dla autobusów w końcowej fazie produkcji w obrębie zakładu producenta autobusów, trolejbusów i tramwajów w Bolechowie-Osiedle (gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie) przez gatunki płazów podlegających w Polsce ochronie prawnej. Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.