Parking typu Park and Ride przy ulicy Św. Michała w Poznaniu

biotope
22.08.2019

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu typu Park and Ride przy ulicy Św. Michała w Poznaniu (województwo wielkopolskie).