Północno-Wschodnia Obwodnica Aglomeracji Poznańskiej

biotope
14.10.2019

Screening chiropterologiczny w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP na odcinku Złotkowo-Suchy Las-Owińska-Uzarzewo-droga ekspresowa S5 (województwo wielkopolskie). Raport zawiera ocenę wpływu inwestycji na nietoperze i ich siedliska, w tym w szczególności na ich miejsca rozrodu, zimowiska, dobowe i sezonowe szlaki migracyjne oraz tereny łowieckie.