Pomnik ofiar obozu zagłady Kulmhof w Lesie Rzuchowskim koło Chełmna nad Nerem

biotope
10.04.2018

Kompensacja chiropterologiczna polegająca na rozwieszeniu trocinobenowych schronów dla nietoperzy w sąsiedztwie pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof w Lesie Rzuchowskim koło Chełmna nad Nerem. Kompensacja została zrealizowania zgodnie z warunkami określonymi w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zezwalającej na umyślne płoszenie lub niepokojenie, chwytanie, przemieszczanie z miejsc regularnego występowania na inne miejsca osobników nocka dużego oraz na częściowe uniemożliwianie im dostępu do schronień, częściowe zniszczenie siedlisk będących obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku oraz niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie zimowisk lub innych schronień tego gatunku, w związku z planowanym remontem pomnika.