Pomnik ofiar obozu zagłady Kulmhof w Lesie Rzuchowskim koło Chełmna nad Nerem

biotope
02.11.2017

Ekspertyza chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków nietoperzy podlegających ochronie prawnej w pomniku ofiar obozu Chełmno nad Nerem w Lesie Rzuchowskim (gmina Dąbie, powiat kolski, wielkopolski wielkopolskie). Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.