Port Praski w Warszawie

biotope
01.06.2015

Inwentaryzacja dendrologiczna (drzew i krzewów) w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie wrót przeciwpowodziowych i pompowni w Porcie Praskim w Warszawie (województwo mazowieckie).