Poznańska Spalarnia Odpadów

biotope
01.06.2015

Ocena oddziaływania na obszar o znaczeniu dla Wspólnoty „Fortyfikacje w Poznaniu” PLH300005 (Fort IV Hake) inwestycji polegającej na budowie instalacji do termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych planowanej przy ulicy Syreniej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).