Przebudowa drogi pożarowej do budynku sekcji eksploatacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz budowa parkingu dla przewoźników przy ulicy Dworcowej w Lesznie

biotope
18.12.2019

Inwentaryzacja dendroflory w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi pożarowej do budynku sekcji eksploatacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz na budowie parkingu dla przewoźników przy ulicy Dworcowej w Lesznie (województwo wielkopolskie). Operat dendrologiczny powstały w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji został złożony wraz z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia.