Fabryka opon i wyrobów gumowych w Poznaniu

biotope
04.02.2020

Opinia ornitologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków podlegających ochronie prawnej na planowanym do usunięcia drzewie kolidującym z planowanym przedsięwzięciem polegającym na budowie drogi dojazdowej przy ulicy Bałtyckiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).