Renaturyzacja mokradła i odtworzenie retencji korytowej w Leśnictwie Wanda

biotope
23.11.2022

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na renaturyzacji mokradła i odtworzeniu retencji korytowej w Leśnictwie Wanda, Nadleśnictwo Przedborów (obręb Przedborów, gmina Mikstat, powiat ostrzeszowski, województwo wielkopolskie). Inwestycja była realizowana w ramach projektu kompleksowej renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.