Retencja korytowa w Leśnictwie Bukowina (1)

biotope
23.11.2022

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na retencji korytowej w Leśnictwie Bukowina, Nadleśnictwo Syców (obręb Dziesławice, gmina Międzybórz, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie). Inwestycja była realizowana w ramach projektu kompleksowej renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.