Rezerwat przyrody „Jaskinia Raj”

biotope
17.03.2023

Siódmy rok monitoring stanu populacji i stanu siedliska nocka dużego wykonany w oparciu o metodykę Państwowego Monitoringu Środowiska w Jaskini Raj położonej w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty „Wzgórza Checińsko-Kieleckie” PLH260041 (gmina Chęciny, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie).