Rondo na skrzyżowaniu ulic Ługańskiej, Michałowo i Szczepankowo w Poznaniu

biotope
10.02.2024

Ekspertyza przyrodnicza dotycząca występowania płazów, gadów, ptaków i ssaków oraz ich siedlisk w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Ługańskiej, Michałowo i Szczepankowo w Poznaniu (województwo wielkopolskie). Konieczność sporządzenia ekspertyzy wynikała z wymogów inwestora, nałożonych na wykonawcę robót budowlanych.