Rozbudowa i przebudowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą producenta przetworów rybnych, sałatek i past kanapkowych przy ulicy Strzeszyńskiej w Poznaniu

biotope
20.01.2021

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacyjną, drogową, z niezbędnymi budowlami instalacyjnymi, drogowymi, technologicznymi przewidzianego do realizacji na terenie zakładu producenta producenta przetworów rybnych, sałatek i past kanapkowych przy ulicy Strzeszyńskiej w Poznaniu. Inwentaryzacja została złożona w ramach wyjaśnień uwag zawartych w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wzywającym do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.