Rozbudowa i przebudowa hali magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Janikowie

biotope
14.10.2019

Inwentaryzacja szaty roślinnej oraz fauny, ze szczególnym uwzględnieniem awifauny, w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie hali magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą zewnętrzną celem dostosowania jej do potrzeb hali magazynowo-produkcyjnej z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Janikowie (gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie) wraz z oceną wpływu inwestycji na powierzchniowe formy ochrony przyrody, stanowiska gatunków roślin i zwierząt, w tym ptaków podlegających ochronie prawnej oraz korytarzy ekologicznych o znaczeniu międzynarodowym, regionalnym i lokalnym. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.