Rzeka Piława

biotope
01.06.2014

Inwentaryzacja roślin naczyniowych (w tym drzew i krzewów), zbiorowisk roślinnych oraz płazów, gadów, ptaków i ssaków w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie wałów przeciwpowodziowych wzdłuż brzegów rzeki Piławy (gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie).