Sanatorium uzdrowiskowe w Dąbkach

biotope
13.03.2017

Opinia ornitologiczna oraz chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w budynku sanatorium uzdrowiskowego położonym przy ulicy Wydmowej w Dąbkach (gmina Darłowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie). Opinia została złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach polityki spójności Unii Europejskiej.