Ścieżka naturalna pieszo-rowerowa wzdłuż brzegu Jeziora Swarzędzkiego

biotope
17.06.2021

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki naturalnej pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem, trzema wiatami, instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną o długości 1800 m i szerokości minimum 4 m położonych w Swarzędzu (gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie) na obszar Natura 2000 Dolina Cybiny PLH300038.