Serowarnia Golęczewo

biotope
10.04.2018

Sporządzenie wniosku o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do populacji podlegających ochronie częściowej kocanek piaskowych rosnących w miejscu kolidującym z przedsięwzięciem polegającym na budowie budynku produkcyjnego z częścią socjalną, budynku technicznego, dróg, placów, infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych w miejscowości Golęczewo (gmina Suchy Las, powiat poznański, województwo wielkopolskie).