Słowiński Park Narodowy

biotope
04.10.2015

Audyt danych przestrzennych sporządzonych w ramach projektów planów ochrony dla obszaru Natura 2000 „Przybrzeżne Wody Bałtyku” PLB990002, „Pobrzeże Słowińskie” PLB220003, „Ostoja Słowińska” PLH220023 oraz Słowińskiego Parku Narodowego.