Stacja paliw w Dymaczewie Nowym

biotope
10.02.2024

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw obejmującej budowę budynku pawilonu stacji paliw, wiaty nad dystrybutorami, wymianę podziemnych zbiorników magazynowych, modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej oraz budowę zbiorników na wody opadowy i nieczystości ciekłe przy ulicy Wincentego Witosa w Dymaczewie Nowym (gmina Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie). Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do karty informacyjnej przedsięwzięcia złożonej wraz z wnioskiem o wydane decyzji środowiskowej.