Stacja paliw w Mechlinie

biotope
11.12.2018

Ekspertyza ornitologiczna dotycząca występowania ptaków oraz ich siedlisk na przewidzianych do usunięcia drzewach kolidujących z planowanym przedsięwzięciem polegającym na budowie stacji paliw w miejscowości Mechlin (gmina Śrem, powiat śremski, województwo wielkopolskie). Ekspertyza została sporządzona w związku z wymogiem określanym w decyzji Burmistrza Śremu zezwalającej na usunięcie drzew.