Stacja paliw w Zbrudzewie

biotope
17.03.2023

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz budynkiem handlowo-usługowym oraz infrastrukturą techniczną w Zbrudzewie (gmina Śrem, powiat śremski, województwo wielkopolskie). Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był uzupełnieniem raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko złożonego wraz z wnioskiem o wydane decyzji środowiskowej.