Świetlica wiejska i remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębnie Polskim

biotope
17.03.2023

Ekspertyza przyrodnicza (ornitologiczna oraz chiropterologiczna) dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie budynku świetlicy wiejskiej i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej położonej przy ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim (gmina Rawicz, powiat rawicki, województwo wielkopolskie). Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku.