Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie

biotope
17.03.2023

Ekspertyza przyrodnicza (ornitologiczna oraz chiropterologiczna) dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka położonej przy ulicy Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie (gmina Rawicz, powiat rawicki, województwo wielkopolskie). Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku.