Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica w Poznaniu

biotope
17.03.2023

Opinia przyrodnicza (ornitologiczna oraz chiropterologiczna) dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie budynku Szkoły Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica położonej na Osiedlu Oświecenia w Poznaniu. Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku.