Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

biotope
17.03.2023

Opinia przyrodnicza (ornitologiczna oraz chiropterologiczna) dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie budynku Szkoły Podstawowej nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego położonej przy ulicy Sochaczewskiej w Poznaniu. Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku.