Szymanowski Potok

biotope
01.06.2014

Inwentaryzacja roślin naczyniowych (w tym drzew i krzewów), zbiorowisk roślinnych oraz płazów, gadów, ptaków i ssaków w obszarze planowanej inwestycji polegającej na odbudowie koryta Szymanowskiego Potoku (gmina Dobromierz i Strzegom, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie).