Taras widokowy na wieży północnej Bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu

biotope
17.06.2021

Opinia ornitologiczna oraz chiropterologiczna dotycząca występowania gatunków ptaków i nietoperzy podlegających w Polsce ochronie prawnej oraz ich siedlisk w budynku Bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu (województwo wielkopolskie) w związku z planem udostępnienia zwiedzającym wieży północnej katery oraz tarasu widokowego na tejże wieży.