Tramwajowa Trasa Kórnicka w Poznaniu

biotope
23.11.2022

Opinia chiropterologiczna dotycząca zasiedlenia przez nietoperze planowanych do usunięcia drzew kolidujących z realizacją przedsięwzięcia polegającego na przebudowie poznańskiej trasy tramwajowej (tzw. Trasy Kórnickiej) na odcinku ulica Kórnicka – Osiedle Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ulicy Unii Lubelskiej (województwo wielkopolskie).