Układ komunikacyjny w centrum logistyczno-magazynowym w Okmianach

biotope
20.01.2021

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowa i przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego w centrum logistyczno-magazynowym z zapleczem biurowo-socjalnym w Okmianach (gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie). Inwentaryzacja została złożona w ramach wyjaśnień uwag zawartych w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu wzywającym do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.