Ulica Dąbrowskiego w Poznaniu

biotope
01.06.2015

Inwentaryzacja nietoperzy w sąsiedztwie ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu na odcinku od ulicy Roosevelta do ulicy Przybyszewskiego oraz propozycja kompensacji negatywnych skutków jej przebudowy na gatunki zwierząt podlegające ochronie prawnej (województwo wielkopolskie).