Ulica Do Zdroju w Jarocinie

biotope
11.12.2018

Opinia przyrodnicza dotycząca zasiedlenia planowanych do usunięcia drzew, rosnących wzdłuż ulicy Do Zdroju w Jarocinie (województwo wielkopolskie), przez gatunki zwierząt, w szczególności ptaków i nietoperzy, podlegające ochronie prawnej. Opinia została złożona wraz z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie układu komunikacyjnego ulicy.