Ulica Jeżynowa w Czerwonaku

biotope
30.12.2017

Inwentaryzacja drzew i krzewów rosnących w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej, Jeżynowej oraz skrzyżowania na ulicy Krętej w Czerwonaku (powiat poznański, województwo wielkopolskie). Operat dendrologiczny powstały w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji został złożony wraz z wnioskiem o wydanie decyzji Starosty Poznańskiego zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięciem.