Ulica Kostrzyńska w Gorzowie Wielkopolskim

biotope
13.03.2017

Ekspertyza chiropterologiczna dotycząca występowania nietoperzy i ich siedlisk w planowanych do usunięcia drzewach rosnących w pasie drogowym wzdłuż ulicy Kostrzyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim (powiat gorzowski, województwo lubuskie) na odcinku od ulicy plac Słoneczny do węzła drogi ekspresowej S3.