Ulica Śnieżna w Suchym Lesie

biotope
10.02.2024

Nadzór ornitologiczny nad usunięciem drzew kolidujących z planowanym przedsięwzięciem polegającym na budowie ulicy Śnieżnej oraz kanalizacji deszczowej w Suchym Lesiem (gmina Suchy Las, powiat poznański, województwo wielkopolskie). Konieczność sprawowania nadzoru wynikała z decyzji Starosty Poznańskiego zezwalającej na usunięcie drzew.