Ulica Wiązowa w Puszczykowie

biotope
10.02.2024

Nadzór ornitologiczny podczas wycinki drzew kolidujących z planowanym przedsięwzięciem polegającym na budowie ulicy Wiązowej w Puszczykowie (gmina Puszczykowo, powiat poznański, województwo wielkopolskie). Konieczność sprawowania nadzoru wynikała z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zezwalającej na odstępstwo od zakazu niszczenia siedlisk gatunków ptaków podlegających ochronie prawnej.