Ulica Wierzbowa w Potaszach

biotope
10.02.2024

Opinia przyrodnicza (ornitologiczna i chiropterologiczna) dotycząca zasiedlenia przez ptaki i nietoperze planowanych do usunięcia drzew rosnących w Potaszach (gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie), w związku ich kolizją z planowanym przedsięwzięciem polegającym na budową ulicy Wierzbowej w Potaszach na odcinku od ulicy Lipowej do skrzyżowania z ulicą Oczarową.