Urząd Miasta i Gminy Rawicz

biotope
17.03.2023

Ekspertyza przyrodnicza (ornitologiczna oraz chiropterologiczna) dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie budynków Urzędu Miasta i Gminy Rawicz położonych przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Rawiczu (gmina Rawicz, powiat rawicki, województwo wielkopolskie). Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynków.